Diepenheim

 

Het kleinste stadje van Overijssel is de trotse bezitter van maar liefst vier kastelen: Nijenhuis, Westerflier, Warmelo en Huis te Diepenheim. Wie invloed wilde uitoefenen in het vroegere Oversticht kon alleen tot de Staten worden toegelaten indien hij een havezate bezat waaraan dit recht was verbonden. Dit moest een versterkt huis zijn, omgeven door een gracht en met eigendommen ter waarde van tenminste 25.000 gulden. De eigenaar moest van adel zijn en bovendien de ‘gereformeerde’ religie aanhangen. De vier genoemde huizen voldeden alle aan die eisen. Op deze manier vormde Diepenheim het centrum van de Overijsselse adel. Het stadje is in de middeleeuwen langs de toegangsweg naar het gelijknamige huis ontstaan. De naam verwijst naar de lage ligging van de toenmalige heerlijkheid. De omgrachte nederzetting bestond destijds slechts uit het huis en wat bebouwing aan weerszijden van de toegangsweg, de huidige Grotestraat. Ondanks deze geringe omvang bezat Diepenheim reeds rond 1400 al wel stadsrechten. De exacte datum wanneer deze zijn verleend is niet bekend, want het bijbehorende officiële document is tijdens een brand in 1597 verloren gegaan. In 1602 werden de stadsrechten herbevestigd in een nieuw stadsboek. In de eeuwen daarna bleef Diepenheim een betrekkelijk klein stadje. Hier dankt het ook zijn bijnaam Stedeke aan. Tegenwoordig is Diepenheim dankzij de landelijke sfeer en de talrijke kastelen een aantrekkelijke toeristische trekpleister. De kastelen worden permanent bewoond en zijn helaas niet te bezichtigen. Maar je kunt wel wandelen door de landgoederen.

 1 2Next
BACK to Foto-albums van Koos van der Vate
Become a fan! Follow kvandervate and receive an email every time kvandervate uploads new images!