Deň Slovákov v Maďarsku 2012 v Jášči - Magyarországi Szlovákok Napja 2012 Jásdon

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.294358237329826.61069.147596498672668&type=1

Deň Slovákov v Maďarsku 2012 v Jášči
Tohoročný Deň Slovákov v Maďarsku usporiadala Celoštátna slovenská samospráva (CSS) 7. júla v Jášči (Jásd), bakoňskej obci vo Vesprémskej župe. Jášč má 860 obyvateľov, medzi ktorými sú Maďari, Slováci a Nemci. Obec aj so svojím okolím je bohatá na kultúrne pamiatky a prírodné krásy. V celej krajine je známe pútnické miesto Jášč - Svätá studienka a tiesňava potoku Gaja, Rímsky kúpeľ. Medzi menej známymi miestnymi pozoruhodnosťami patria farský kostol, avarské násypy (hrad Márkus) a vodný mlyn Poós. Deň Slovákov v Maďarsku sa každoročne koná pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda. Sériu programov v Jášči odštartovalo otvorenie národopisnej výstavy v Oblastnom dome. Oficiálny program sa začal ekumenickou pobožnosťou pri Svätej studienke, po ktorej odovzdali vyznamenanie CSS Za našu národnosť: Speváckemu zboru z Fizéru, Kataríne Maruzsovej Šebovej zo Segedína a Veronike Árendášovej z Tardoša.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/149-aktuality1-aktuality1/810-tohoroni-vyznamenani-za-nau-narodnos
http://www.luno.hu/content/view/12912/1/
V tematickom galaprograme vystúpili folklórne skupiny zo všetkých Slovákmi obývaných regiónov Maďarska. Tohoročný Deň Slovákov v Maďarsku bol bohatý aj na sprievodné podujatia. Záujemci si mohli pozrieť prezentáciu inštitúcií CSS, ľudovoumelecké a gastronomické ukážky regionálnych kultúrnych stredísk Slovenského osvetového centra. Organizátori nezabudli ani na deti. Pre najmenších pripravili remeselnícke zamestnania a pre väčšie deti pečenie bábovky.
http://www.luno.hu/content/view/12913/1/
Foto: Imrich Fuhl (oslovma.hu)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.294358237329826.61069.147596498672668&type=1

Magyarországi Szlovákok Napja 2012 Jásdon
Jásdon, illetve Jásd-Szentkúton rendezték meg július 7-én a Magyarországi Szlovákok Napját, amelyen sor került az Országos Szlovák Önkormányzat kitüntetéseinek átadására. A program a magyar és a szlovák állami himnusz eléneklésével kezdődött, majd a helyi lelkész köszöntötte a jelenlevőket. Ezután ökumenikus áhítat következett. A szolgálatot dr. Karaffa János római katolikus plébános és Nobik Erzsébet evangélikus lelkész végezte. Az áhítat után a Szlovák Éneklő Ifjúság együttes szlovák egyházi énekeket adott elő. A műsort az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke, Fuzik János beszéde követte. A Füzéri Szlovák Nemzetiségi Pávakör műsora után átadták a Nemzetiségünkért kitüntetéseket.
Fuhl Imre /oslovma.hu/ felvételei

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.294358237329826.61069.147596498672668&type=1

 1 2 3Next
BACK to fuhl's albums
Become a fan! Follow fuhl and receive an email every time fuhl uploads new images!